VENTA Terreno

- LA MASSANA

 ADCO4700

   precio al metro cuadrado: 538.46 / m2

   Calculo Orientativo de Hipoteca: 22 030 / Mes

3 500 000  

Sup. Total

6500 m2   Comentario:terreny situat prop del centre de la Massana, zona de serveis, 6500m2, ideal per naus industrials, es tot pla, tambe pot ser un lloguer llarga durada Parcel la: 6.780 m2 Es te que aprovar el pla parcial Tots els propietaris hi estan d´acord Edificabilitat: 4122 m2 uniat d actuacio E-052 Segons POUP revisio 2016 del Comu de La Massana. Parcel·les : 5.185 m2 + 1.595 m2 = 6.780 m2 Parcel·la neta: 5.152,80 m2 (menys 20% vials i 5% cessio Comu) Index Edificabilitat Zona Serveis (Clau ZS1): 0,8 m2 sostre/m2 solar. Edificabilitat maxima: 4.122,24 m2. EDIFICACIO: -Parcel·la minima: 500 m2. - Ocupacio maxima de la parcel·la per edificacio 70% de la superficie. -Alcada maxima 16 m al carener. -Coberta ha de tenir un pendent minim de 15%.

Productos similares