FOR-RENT C-Premise

La Bartra - ENCAMP

 ADCO7691

   price per square meter: 9 / m2

4 400

  Heating:

-

  Exhibition:

-


Sup. Total

500 m2

Sup. Habitable

500 m2Detail   Commentary:-NAU 1 - LOCAL 4 - PLANTA PRIMERA amb Altell Ė (nivell carretera general) a Local disponible de immediat. -NAU 2 - LOCAL 1 i LOCAL 2 - PLANTA BAIXA Ė (nivell riu) a Locals disponibles a la finalitzacio de líobra a finals del 2020. -NAU 2 Ė LOCAL 4 i LOCAL 5 - PLANTA PRIMERA + PLANTA ALTELL (nivell carretera general) a Locals disponibles a la finalitzacio de líobra a finals del 2020.. Us detallo tambe una mica de descriptiu i condicions: TIPUS DE LOCALS: -Planta Baixa ďcostat riuĒ: L alcada del local es d aproximadament 4,70 metres. -Planta Primera + Planta Altell ďa peu de Carretera General 2Ē: Es lloguen conjuntament amb l Altell, ideal per a oficines o exposicions. Te un carrer lineal que passa des de la entrada a les Naus per la part mes propera a Encamp fins a la nau mes propera a Escaldes, que facilita que els Clients puguin parar o veure tranquilament els Locals i el que hi tinguin exposat. Tota la facana te un mur cortina de punta a punta, juntament amb finestres a les cobertes en forma de "dents de serra", que permeten la entrada de llum natural a l interior dels locals e igualment Serveixen díobertura díemergencia en cas díindendi o per a ventilacio. Aquests locals disposen tambe d un ascensor montacarregues de 900kg per accedir de la planta Primera a la planta Altell, juntament amb escala interior. L alcada lliure es de 8 metres sota viga. ACABATS DELS LOCALS: -Quadres Electrics e Il.luminacio Led. -Instal.lacio Anti-Incendis, Detectors, Bies i Extintors. -Calefaccio mitjancant Aeroterms. -Pintura Epoxi (tipus parking Vinyes). -Entrada per vehicles amb Portes motoritzades i replegables en ďacordeoĒ díaproximadament 5,70-5,80 metres d amplada. -Entrada peatonal. -Ascensors / Muntacarregues (nomes els locals a nivel de carretera general). -Banys i Safareig, obligatoris per la normativa vigent. -Acces als locals a traves de carrers i rampes interiors "calefactables" per evitar la formacio de gel a les mateixes. PREUS LLOGUER LOCALS: Els preu de Lloguer dels Locals son els seguents: -Planta Baixa ďcostat riuĒ: 8Ä per metre quadrat (+IGI o impost aplicable) -Planta Primera + Planta Altell ďa peu de Carretera General 2Ē: 10,50Ä per metre quadrat (+IGI o impost aplicable) PER A RESERVAR 1 LOCAL EN QUESTIO: -Reserva de Local: Import corresponent a 1 mes de lloguer que sera dedicat per al 1er mes de lloguer. IMPRESCINDIBLE PER A RESERVAR EL LOCAL. CONDICIONS PER TOTS ELS LOCALS: -Diposit de 2 mesos de lloguer + 1 Aval Bancari de 2 mesos + el mes corrent. -Alta i Suministre de FEDA i ANDORRA TELECOM a carrec del llogater. -Manteniment Extintors, Detectors, Bies i Centraleta Incendis a carrec del llogater. CONDICIONS ESPECIFIQUES DELS LOCALS SITUATS A LA PLANTA BAIXA A ďNIVELL DEL RIUĒ: -Despeses de Consums i subministres díaigua, calefaccio i Serveis comuns oferts per la propietat: -Per a Locals de fins a 350 metres quadrats a 250Ä/al mes, durant tot líany. -Per a Locals de mes de 351 metres quadrats a 350Ä/al mes, durant tot líany. CONDICIONS ESPECIFIQUES DELS LOCALS SITUATS A LA PLANTA PRIMERA A NIVELL DE ďCARRETERA GENERALĒ: -Manteniment Ascensor/Muntacarregues 900kg a carrec del llogater, mitjancant rebut girat per la propietat. -Despeses de Consums i subministres díaigua, calefaccio i Serveis comuns oferts per la propietat: -Per a Locals de fins a 470 metres quadrats a 350Ä/al mes, durant tot líany. -Per a Locals de 471 a 550 metres quadrats a 400Ä/al mes, durant tot líany. -Per a Locals de mes de 551 metres quadrats a 450Ä/al mes, durant tot líany. Aixo es el mes important a remarcar encara que quedaria tot per escrit en el contracte, igual que la obligatorietat del llogater de contractar una polissa díasseguranca per les diferents responsabilitats que pugui tenir i essent obligatori per la llei.